NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set policy ? Kullanim: policy [ name = ] | [ guid = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ mmpfs = ] (yes | no) ] [ [ qmpermm = ] ] [ [ mmlifetime = ] ] [ [ activatedefaultrule = ] ( yes | no) ] [ [ pollinginterval = ] ] [ [ assign = ] (yes | no) ] [ [ gponame = ] ] [ [ mmsecmethods = ] (güv#1 güv#2 ... güv#n) ] Bir ilkeyi degistirir. Parametreler: Etiket Deger name | guid -Ilke veya guid'nin adi. newname -Yeni ad. description -Kisa bilgi. mmpfs -Ana kusursuz iletme gizliligini ayarlar. qmpermm -Ana mod basina hizli mod sayisi. mmlifetime -Dakika olarak yeniden tuslama süresi. activatedefaultrule -Varsayilan yanit kuralini etkinlestirir. Yalnizca Windows Vista öncesi Windows sürümleri için geçerlidir. pollinginterval -Ilke deposunda degisiklik arama araligi (dakika olarak). assign -Ilkeyi atar. gponame -Ilkenin atanabilecegi yerel AD grubu ilke nesnesi adi. Depo, etki alani oldugunda geçerlidir. mmsecmethods -Bir veya birden çok boslukla ayrilmis, ConfAlg-HashAlg-GroupNum biçimindeki güvenlik yöntemleri listesi. Açiklamalar: 1. mmpfs belirtilirse, qmpermm degeri 1 olarak ayarlanir. 2. GPO adi yalnizca depo olarak etki alani ayarlanirsa belirtilir. 3. DES ve MD5 kullanmak önerilmez. Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dogru uyumluluk için saglanir. Örnekler: 1. set policy name=Policy mmpfs=y gpo=DomainPolicy assign=y 2. set policy guid={11E6E97E-0031-49f5-AC7D-5F2FE99BABAF} newname=NewName gpo=DefaultDomainPolicy assign=y

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / POLICY

netsh ipsec static set policy - Windows Seven - Komutları Bir ilkeyi degistirir. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec add
Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler.
netsh ipsec static set batch
Toplu is dosyasi güncellestirme modunu ayarlar.
netsh wlan set hostednetwork
Barindirilan ag özelliklerini ayarlar.
netsh ipsec dynamic show all
SPD'deki ilkeleri, filtreleri, SA'lari ve istatistik bilgilerini görüntüler.
netsh winsock reset
Winsock Katalogu'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir ilkeyi degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/policy.htm
0.186
15434

Disable or Enable trim support for SSD on Windows 10, 8.1!

 /

Was ist eine Datenträgerverwaltung?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10 and other OS!

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Das Stoppuhr Fenster Menü ist störend wenn die Uhr verkleinert wird!

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Does BIN to ISO support MODE2 / 2352 and MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /