NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set policy ? Szintaxis: policy [ name = ] | [ guid = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ mmpfs = ] (yes | no) ] [ [ qmpermm = ] ] [ [ mmlifetime = ] ] [ [ activatedefaultrule = ] ( yes | no) ] [ [ pollinginterval = ] ] [ [ assign = ] (yes | no) ] [ [ gponame = ] ] [ [ mmsecmethods = ] (1. biztonsági módszer 2. biztonsági módszer... n. biztonsági módszer) ] Házirend módosítása a megadott paraméterekkel. Paraméterek: Címke Érték name | guid -A házirend neve vagy globálisan egyedi azonosítója (GUID). newname -Új név. description -Rövid leírás. mmpfs -A fokulcs sérülés utáni titkosságvédelmének beállítása. qmpermm -Egy alapmódú munkamenetre eso gyorsmódú munkamenetek száma. mmlifetime -A kulcsok ismétlési ideje (perc). activatedefaultrule -Az alapértelmezett válaszszabály aktiválása. Csak a Windows Vista rendszernél korábbi Windows verziókon érvényes. pollinginterval -A házirendtároló ellenorzése változások szempontjából (perc). assign -Házirend hozzárendelése. gponame -A helyi AD csoportházirend-objektum neve, amelyhez a házirend hozzárendelheto. Akkor érvényes, ha tartomány a tároló. mmsecmethods -Egy vagy több biztonsági módszer veszokkel tagolt listája a következo formában: KonfAlg-KivAlg-CsopSzám. Megjegyzések: 1. Ha az mmpfs meg van adva, a qmpermm értéke 1 lesz. 2. Ha meg van adva csoportházirend-objektum, a program automatikusan azt a tartományt veszi tárolónak, amelybe az adott számítógép tartozik. 3. A DES és az MD5 titkosítási algoritmus nem javasolt, csak a visszamenoleges kompatibilitás érdekében lettek megtartva. Például: 1. set policy name=Policy mmpfs=y gpo=DomainPolicy assign=y 2. set policy guid={11E6E97E-0031-49f5-AC7D-5F2FE99BABAF} newname=NewName gpo=DefaultDomainPolicy assign=y

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / POLICY

netsh ipsec static set policy - Windows Seven - irányító Házirend módosítása. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show autoconfig
Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus konfigurációs
netsh ipsec dynamic show rule
A szabályrészletek megjelenítése a biztonsági házirendek adatbázisából.
netsh winsock show catalog
A Winsock katalógus tartalmának megjelenítése.
netsh interface teredo set state
Beállítja a Teredo állapotát.
netsh wfp show filters
A megadott adatforgalmi paramétereknek megfelelo szurok megjelenítése.
netsh interface portproxy show v6tov4
Azon paraméterek megjelenítése, amelyek lehetové teszik egy
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Házirend módosítása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/policy.htm
0.25
15908

I have ordered a new computer, pixel query does not work !?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Windows 11 login with PIN and excluding PIN?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

In Windows 10/11 ein bestimmtes Update entfernen oder deinstallieren, aber wie?

 /

Overclocked systems?

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

In der Explorer-Ansicht verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10/11, can I find, open?

 /