NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show filters ? Format: show filters [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ dir = ] IN | OUT ] [ [ verbose = ] ON | OFF ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'filters.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. protocol - IP-protokollen. Det skal være et heltal. localaddr - IP-adresser. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, remoteaddr og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. Hvis der både er angivet en lokal adresse og en fjernadresse, skal de begge tilhøre samme adressegruppe. localport - Portene. 'localport' er den lokale port remoteport og 'remoteport' er fjernporten. Det skal være heltal. appid - Det program, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. Det er enten en NT-sti, f.eks. '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' eller en DOS-sti, f.eks. 'c:\Windows\System32\ftp.exe' Den angivne sti skal findes. userid - Den bruger, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). dir - Forbindelsens retning. Der vises som standard filtre for både indgående og udgående trafik. Brug IN til kun at få vist filtre for indgående trafik eller OUT til kun at få vist filtre for udgående trafik. verbose - Bestemmer, om alle filtre skal vises. Kan være ON eller OFF. Standard er OFF, som forsøger at undertrykke tilsvarende filtre, der højst sandsynligt ikke påvirker forbindelsen. Med ON undertrykkes der ingen filtre. Kommentarer: Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.

NETSH / WFP / SHOW / FILTERS

netsh wfp show filters - Windows Seven - Kommandoer Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre. / Windows Seven
netsh, wfp, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/filters.htm
0.327
17071

Zugriff auf Office-Anwendungen Outlook, Excel, Word, ... in Q-Dir!

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Deactivate the window shadows under Windows 11, is that possible?

 /

Die "Kostenlose Software" um Scans zu PDF auf Windows zu machen!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Schnellzugriff auf Windows 11 Defender Einstellungen!

 /

Connect a computer via USB or set up a network, but how?

 /

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

I'm having problems at installing of the CPU query Tool!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /