netsh wfp show filters - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show filters ? Format: show filters [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ dir = ] IN | OUT ] [ [ verbose = ] ON | OFF ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'filters.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. protocol - IP-protokollen. Det skal være et heltal. localaddr - IP-adresser. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, remoteaddr og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. Hvis der både er angivet en lokal adresse og en fjernadresse, skal de begge tilhøre samme adressegruppe. localport - Portene. 'localport' er den lokale port remoteport og 'remoteport' er fjernporten. Det skal være heltal. appid - Det program, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. Det er enten en NT-sti, f.eks. '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' eller en DOS-sti, f.eks. 'c:\Windows\System32\ftp.exe' Den angivne sti skal findes. userid - Den bruger, der sender eller modtager trafik på den lokale vært. userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). dir - Forbindelsens retning. Der vises som standard filtre for både indgående og udgående trafik. Brug IN til kun at få vist filtre for indgående trafik eller OUT til kun at få vist filtre for udgående trafik. verbose - Bestemmer, om alle filtre skal vises. Kan være ON eller OFF. Standard er OFF, som forsøger at undertrykke tilsvarende filtre, der højst sandsynligt ikke påvirker forbindelsen. Med ON undertrykkes der ingen filtre. Kommentarer: Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.

NETSH / WFP / SHOW / FILTERS

netsh wfp show filters - Windows Seven - Kommandoer Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre. / Windows Seven
netsh, wfp, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/filters.htm
0.233
17071

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Wie kann ich mit Facebook.de telefonischen Kontakt aufnehmen,wo ist der Telefon-Kontakt auf der Seite zu finden?

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Wie kann ich die Ordner löschen erstellt im QTP Menü!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts excluding installing!

 /

Windows 10/8.1: Can I disable or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Mehrere Desktop Notes transparent zufällige Farbe als Haftnotiz für Windows!

 /

10 X Extra  Zwischenablage für Texte, Bilder und andere Objekte unter Windows! 

 /