NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » filters

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show filters ? Kullanim: show filters [ [ file = ] | - ] [ [ protocol = ] ] [ [ localaddr = ] ] [ [ remoteaddr = ] ] [ [ localport = ] ] [ [ remoteport = ] ] [ [ appid = ] ] [ [ userid = ] ] [ [ dir = ] IN | OUT ] [ [ verbose = ] ON | OFF ] Parametreler: Etiket Deger file - Çikis dosyasi adi. Varsayilan deger: 'filters.xml'. Bu parametre 'file = -' seklinde tire karakterine ayarlanirsa, çikis yalnizca konsola yazilir. protocol - IP protokolü. Bu, tamsayi olmalidir. localaddr - IP adresleri. 'localaddr', yerel IP adresi ve remoteaddr 'remoteaddr" uzak IP adresidir. Adresler, IPv4 veya IPv6 olabilir. Hem yerel hem uzak adres belirtilmisse, her ikisinin de ayni adres ailesine ait olmasi gerekir. localport - Baglanti noktalari. 'localport' yerel baglanti noktasi remoteport ve 'remoteport' uzak baglanti noktasidir. Baglanti noktalarinin tamsayi olmasi gerekir. appid - Yerel ana bilgisayara trafigi gönderen veya alan uygulama. Bu, '\aygit\sabitdiskbirim1\windows\system32\ftp.exe' biçiminde bir NT yolu veya 'c:\Windows\System32\ftp.exe' biçiminde bir DOS yoludur. Saglanan yolun varolmasi gerekir. userid - Yerel ana bilgisayara trafigi gönderen veya alan kullanici. Kullanici kimligi SID ('S-1-5-18' gibi) veya kullanici adi ('nt authority\system') olabilir. dir - Baglantinin yönü. Varsayilan olarak hem gelen hem giden trafige yönelik filtreler görüntülenir. - Yalnizca gelen trafige yönelik filtreleri görüntülemek için IN, yalnizca giden trafige yönelik filtreleri görüntülemek için OUT kullanin. verbose - Tüm filtrelerin görüntülenip görüntülenmeyecegini belirler. ON veya OFF olabilir. Varsayilan deger olan OFF ayarinda, baglantiyi etkileme olasiligi olmayan eslesen filtreleri engeller. ON hiçbir filtreyi engellemez. Açiklamalar: Belirtilen trafik parametreleriyle eslesen filtreleri görüntüler.

NETSH / WFP / SHOW / FILTERS

netsh wfp show filters - Windows Seven - Komutları Belirtilen trafik parametreleriyle eslesen filtreleri görüntüler. / Windows Seven
netsh, wfp, show, filters, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp set heuristics
Bulussal yöntemlerin TCP parametrelerini ayarlar.
netsh wfp capture
Gerçek zamanli tanilama bilgilerini yakalar.
netsh interface portproxy help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh set
Yapilandirma ayarlarini güncellestirir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh ras show client
Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini ve bunlarin
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen trafik parametreleriyle eslesen filtreleri görüntüler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wfp/show/filters.htm
0.265
18949

Die Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Systemkomponenten auslesen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Windows 10 diskmgmt.msc!

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /