NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » interfaces

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show interfaces ? Format: show interfaces [[interface=]] [[rr=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. rr - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladestatistikken. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hver grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser grænseflader i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende grænseflader. Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACES

netsh interface ipv6 show interfaces - Windows Seven - Kommandoer Viser gr?nsefladeparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, interfaces, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/interfaces.htm
0.046

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Die Systemwiederherstellung, bzw. der Wiederherstellungsvorgang dauert lange, warum?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /