NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » interfaces

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show interfaces ? Format: show interfaces [[interface=]] [[rr=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. rr - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladestatistikken. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hver grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser grænseflader i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende grænseflader. Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACES

netsh interface ipv6 show interfaces - Windows Seven - Kommandoer Viser gr?nsefladeparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, interfaces, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/interfaces.htm
0.062

Designs, bzw. Themen für Windows 8.1 downloaden!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Samsung Galaxy WLAN Einstellungen öffnen, aber wie?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /