NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows Seven - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pinger pnrp-noder. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.155
15237

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Befehlszeile um leere Ordner zu löschen Windows 11, 10, ....!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Cannot delete a folder merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

What kind of keys can I use to install / activate Windows 11?

 /

The difference between software for free and freeware?

 /

The Computer management in Windows 11!

 /