NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows Seven - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.077

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Wie oft darf Windows 7 aktiviert werden?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Deinstallieren von Always Mouse Wheel für Windows!

 /