NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows Seven - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pinger pnrp-noder. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.265
15237

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Die einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Schriftarten löschen in FontViewOK (Windows Papierkorb)!

 /