NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows Seven - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm

0.046

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

VHD, what is this file?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

Wo ist das AT '@' auf der Bildschirmtastatur zu finden?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /