NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows Seven - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.124

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Autostart-Programme und Anwendungen in Windows 10 finden?

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Wo finde ich die Sehhilfe Einstellungen am Samsung Handy?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10 und geschützte Ordner Problem!

 /