NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode add rule ? Format: add rule name= mmsecmethods=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256| ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256 |sha384[,...]|default [mmforcedh=yes|no (default=no)] [mmkeylifetime=min,sess] [description=] [enable=yes|no (standard=yes)] [profile=any|current|public|private|domain[,...]] [endpoint1=any||| ||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no (standard=no)] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (standard=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (standard=no)] [type=dynamic|static (standard=static)] Kommentarer: - Føjer en ny regel i hovedtilstand til firewallpolitikken. - Regelnavnet skal være entydigt og må ikke være "all". - Metoderne Computerpsk og computerntlm kan ikke angives sammen for auth1. - Brugen af DES, MD5 og DHGroup1 anbefales ikke. Disse kryptografiske algoritmer er kun medtaget af hensyn til bagudkompatibiliteten. - Den minimale hovedtilstand for keylifetime er mmkeylifetime=1min. Den maksimale hovedtilstand for mmkeylifetime= 2880min. Minimumantallet af sessioner= 0 sessioner. Maksimum = 2.,147.483.647 sessioner. - Standardværdien for nøgleordet mmsecmethods angiver politikken til: dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 Eksempler: - Tilføjer en regel i hovedtilstand Netsh advfirewall mainmode add rule name="test" description="Hovedtilstand for RATH" Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384 auth1=computercert,computercertecdsap256 auth1ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Rodnøglecenter Microsoft Nord, Syd, Øst og Vest\'" auth1healthcert=no auth1ecdsap256ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Rodnøglecenter Microsoft Nord, Syd, Øst og Vest\'" auth1ecdsap256healthcert=yes mmkeylifetime=2min profile=domain

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / ADD / RULE

netsh advfirewall mainmode add rule - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall monitor show consec
Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand.
netsh mbn delete profile
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret.
netsh advfirewall consec show rule
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show filteraction
Viser oplysninger om filterhandlinger.
netsh wlan show all
Hermed vises komplette oplysninger om tr?dl?se enheder og netv?rk.
netsh ipsec dynamic show qmpolicy
Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/add/rule.htm
0.062

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Wie kann ich bei der Vista Adressleiste sehr lange Verzeichnisnamen editieren/kopieren?

 /