NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ? Format: show consec [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af forbindelsessikkerhed for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Vis den aktuelle tilstand for forbindelsessikkerheden: netsh advfirewall monitor show consec Vis de aktuelle oplysninger om forbindelsessikkerheden for profilen public: netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CONSEC

netsh advfirewall monitor show consec - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/consec.htm
0.25
19789

How can I take a screenshot in Windows 11 without a keyboard shortcut?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren, deaktivieren, deinstallieren?

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

Restart Windows 11 and Forced Restart!

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich ein 64-Bit oder 32-Bit Windows 10/11 habe (x64/x32)?

 /

WhatsApp cannot be updated, memory error?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 11, 10, 8.1, ...!?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /