NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ? Format: show consec [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af forbindelsessikkerhed for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Vis den aktuelle tilstand for forbindelsessikkerheden: netsh advfirewall monitor show consec Vis de aktuelle oplysninger om forbindelsessikkerheden for profilen public: netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CONSEC

netsh advfirewall monitor show consec - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/consec.htm
0.218
19789

Selecting only one line in the Windows 10 Word document!

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 10 Desktop!

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

 /