NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ? Format: show consec [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af forbindelsessikkerhed for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Vis den aktuelle tilstand for forbindelsessikkerheden: netsh advfirewall monitor show consec Vis de aktuelle oplysninger om forbindelsessikkerheden for profilen public: netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CONSEC

netsh advfirewall monitor show consec - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/consec.htm
0.061

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 10/8.1/7, warum?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /