netsh » advfirewall » monitor » show » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ? Format: show consec [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af forbindelsessikkerhed for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Vis den aktuelle tilstand for forbindelsessikkerheden: netsh advfirewall monitor show consec Vis de aktuelle oplysninger om forbindelsessikkerheden for profilen public: netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CONSEC


Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/consec.htm
0.077
19789

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

Kann ich nur Abschnitte einer Seite drucken?

Kann ich das alternative Energie Effizienz Tool von meinem Windows 11, 10, ... entfernen!

Wo ist der klassische Taschen-Rechner unter Windows 10?

List hidden files via the command prompt in Windows 11, 10, ...!

Find, enable, disable, view Outlook Favorites Folder?(0)