NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ? Format: show consec [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af forbindelsessikkerhed for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Vis den aktuelle tilstand for forbindelsessikkerheden: netsh advfirewall monitor show consec Vis de aktuelle oplysninger om forbindelsessikkerheden for profilen public: netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CONSEC

netsh advfirewall monitor show consec - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/consec.htm
0.14
19789

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Adjust Internet Explorer 11 privacy and cookies settings on Windows 10!

 /

What is the Mandela Effect?

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /