NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
netsh mbn show pin
Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall set rule
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan show profiles
Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret p? computeren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.296
17685

Wie kann ich das aktuelle WLAN Passwort herausfinden bei Windows-7 (Kennwort)?

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

The mouse cursor draws a trace, which makes me nervous. Is deactivation possible?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Add File-Types / Extensions for search indexing service!

 /

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

 /

Windows and Native resolution?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /