NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » profiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show profiles ? Format: show profiles [[name=]] [interface=] [key=] Parametre: Navn Værdi name - Navn på den profil, der skal vises. interface - Navn på den grænseflade, som denne profil er konfigureret til. key - Viser nøglen i almindelig tekst. Angiv key=clear Kommentarer: Viser profildataene eller angiver profilerne på systemet. Parametrene name og interface er begge valgfrie. Hvis der angives et profilnavn, vises profilens indhold. I modsat fald angives kun profilnavnet og -beskrivelsen. Hvis der er angivet et grænsefladenavn, er det kun den angivne profil på den pågældende grænseflade, der angives. I modsat fald vises de angivne navne på alle profiler i systemet. Hvis nøglen angives til "clear", og den, der ringer op, er en lokal administrator, vises nøglen i almindelig tekst. Gruppepolitikprofiler er skrivebeskyttede. Brugerprofiler kan læses og redigeres, og deres prioriteringsrækkefølge kan ændres. Eksempler: show profiles name="profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse" show profiles name="profile 2" show profiles name="profile 3" key=clear show profiles

NETSH / WLAN / SHOW / PROFILES

netsh wlan show profiles - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows Seven
netsh, wlan, show, profiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh winhttp set tracing
Konfigurerer WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh wcn dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/profiles.htm
0.156
19031

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

What is tracert.exe?

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7!

 /

Help on Windows 10/11 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Use Windows 11 device manager to update the drivers!

 /

How to login to windows 10/11 without live id (local account)?

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Windows 8.1/10 WordPad finden, starten und öffnen!

 /