NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winhttp » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winhttp set tracing ? Format: set tracing [output=]fil|fejlfinding|begge [trace-file-prefix=] [level=]standard|kontrol [format=]ansi|hex [max-trace-file-size=] [state=]aktiveret|deaktiveret Parametre: Kode Værdi trace-file-prefix - Præfiks for logfilen (kan omfatte en sti) angiv "*" for at slette et eksisterende præfiks output - Hvor sporingsposter skrives/vises level - Hvor mange oplysninger skal logges format - Vis format for netværkstraffik (hex eller ansi) max-trace-file-size - Maksimumstørrelse på sporingsfil (i byte) state - Aktiverer eller deaktiverer winhttp-sporing Eksempler: set tracing trace-file-prefix="C:\Temp\Test3" niveau=kontrolformat=hex set tracing output=fejlfinding max-trace-file-siz=512000 status=aktiveret

NETSH / WINHTTP / SET / TRACING

netsh winhttp set tracing - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer WinHTTP-sporingsparametre. / Windows Seven
netsh, winhttp, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap show
Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger.
netsh branchcache show publicationcache
Viser status for den lokale publikationscache.
netsh nap client import
Importerer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurerer WinHTTP-sporingsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winhttp/set/tracing.htm
0.187
16539

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /

Windows 10 / 11 goes to sleep too early!

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

The drawing / paint program under Windows 11!

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Wie kann ich die Windows 7, 8.1, 10, ... Partition verkleinern/vergrössern?

 /

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

What is the difference between memory and hard disk space?

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10/11?

 /