NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show publicationcache ? Format: show publicationcache Kommentarer: Viser status for den lokale publikationscache. Maksimumstørrelsen på cachen kan enten konfigureres som et nøjagtigt antal byte eller som en procentdel af diskens størrelse. Bemærk, at der henvises til størrelsen på den disk, hvor cachen findes, ikke den samlede størrelse af alle diske, der findes på denne computer. Eksempler: show publicationcache

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache show publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser status for den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
netsh interface ipv4 set global
?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/publicationcache.htm

0.046

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Wie kann man in Windows 8 und 8.1 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Q-Dir new and old Tree-View?

 /

Kann ich die Windows-7 Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /