NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add rule
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras set ikev2connection
Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm

0.092

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Was ist der XPS-Viewer in Windows 10, kann ich es deinstallieren (Drucker)?

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

 /