NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add rule
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras set ikev2connection
Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm
0.218
14082

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Export Explorer directory content and tree view under Windows 11, 10 and 8.1?

 /

How to run an app as a different user in MS Windows 11/10!

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Directly to the Windows 11 WiFi settings as a shortcut!

 /

APPs Windows 10 Benachrichtigungen deaktivieren und anpassen!

 /

Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Desktop Kalendar in der Desktop Taskleisten für Windows 11, 10, ... und MS Server OS!

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /