netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm
0.093
14082
Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file? PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 Stromverbrauch? Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)? Start navigation click sound in Windows 10 / 11 (enable, disable)? Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do? How big is Windows 10, size on disk after install on an partition? Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren? PC hängt bei Windows "wird neu gestartet"? Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer? Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?(0)