NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add rule
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras set ikev2connection
Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm
0.171
14082

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Drucken - Laufwerke, Verzeichnisse , Dateien in der Console!

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10!

 /

Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

The 3D Bench Mark for Windows OS

 /

Use batch file to start multiple programs!

 /

Hide the Mouse Cursor, Classic and New Strategy for Windows, 10, 8.1, ...?

 /

What is a floating point number?

 /

The desktop note is transparent I can barely see the font, why?

 /

Verzeichnis Ausdruck direkt über das MS-Explorer Kontext-Menü!

 /

Can I also use the directory printout tool commercially in Office?

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /