NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » compartments

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show compartments ? Format: show compartments [[compartment=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelings-id. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. opdeling. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen opdeling. verbose: Viser flere oplysninger om hver opdeling. Dette er standarden, når der er angivet en opdeling. store - En af følgende værdier: active: Viser opdelinger i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende opdelinger. Kommentarer: Viser oplysninger om alle opdelinger eller om en angivet opdeling, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / COMPARTMENTS

netsh interface ipv6 show compartments - Windows Seven - Kommandoer Viser opdelingsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, compartments, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp show global
Viser globale TCP-parametre.
netsh wfp capture stop
Standser en interaktiv capturesession.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Viser poster for pr?fikspolitikken.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser opdelingsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/compartments.htm
0.14
17570

Hiding a hard drive partition or drive under Windows 11, 10 (8.1, 7)!

 /

Öffnen, Schließen, Laufwerk, DVD Auswerfen, USB, CD, Blue-Ray auf MS Windows!

 /

Anzeigen von Freigaben, Sitzungen und offenen Dateien, cmd Beispiel?

 /

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How can I remove files and directorys from the file time list?

 /

Verbindung zu Remote Desktop Dienst über die Eingabeaufforderung!

 /

Download the free energy optimization tool for Windows 11, 10, ... !

 /

Force the window to be in the foreground or in the background!

 /

What are left-right arrow keys?

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /