NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicies

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicies ? Format: show prefixpolicies [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser de poster for præfikspolitikken, der bruges til valg af kilde- og destinationsadresse.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICIES

netsh interface ipv6 show prefixpolicies - Windows Seven - Kommandoer Viser poster for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicies, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb
?ndringer til 'netsh branchcache smb'-konteksten.
netsh nap client rename server
Omd?ber konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall set currentprofile
Angiver egenskaber i den aktive profil.
netsh mbn show homeprovider
Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicies.htm

0.061

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

GetWindowText Error message?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /