NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER

netsh mbn show homeprovider - Windows Seven - Kommandoer Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, homeprovider, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm
0.125
19231

In Windows-10 die Ordner anpassen als Dokumente, Videos, Musik, Bilder!

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Microsoft Visual C++  Runtime Library Error Message!

 /

Open next directory in new file explorer window!

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 11,  10, 8.1, ...?

 /

Reset local group policies under Windows 11, 10, ... via cms.exe!

 /

Can I enable Dark Mode in Windows 11?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /