NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER

netsh mbn show homeprovider - Windows Seven - Kommandoer Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, homeprovider, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm
0.14
19231

USA football mouse tracks!

 /

Wie kann ich den Administrator ändern, Windows 8 (Benutzer, Win 8.1)?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Was ist ein Papierformat?

 /

Löschen, Verschieben, der Benutzer in andere Windows-10 Gruppen?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

How to show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Was ist ein Papierformat?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /