NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER

netsh mbn show homeprovider - Windows Seven - Kommandoer Viser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, homeprovider, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm
0.077

Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /