netsh » mbn » show » homeprovider

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ? Format: show homeprovider [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om udbyder af hjemmenetværk for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show homeprovider interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / HOMEPROVIDER


Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser startprovideroplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/homeprovider.htm
0.077
19231

Change, delete or adapt your own profile picture on Facebook.com?

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?(0)