NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » group » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p group show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show acl - Viser ACL-oplysninger. show address - Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

NETSH / P2P / GROUP / SHOW

netsh p2p group show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, p2p, group, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set cachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale cache.
netsh nap client add
Tilf?jer konfigurationen.
netsh advfirewall monitor help
Viser en liste over kommandoer.
netsh mbn connect
Opretter forbindelse til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall consec set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh ipsec static show
Viser detaljer om politikker og relaterede oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/group/show.htm

0.031

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Automatische Helligkeit aktivieren, deaktivieren am Samsung Handy?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

What is USB (interface)?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /