NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » group » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p group show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show acl - Viser ACL-oplysninger. show address - Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

NETSH / P2P / GROUP / SHOW

netsh p2p group show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, p2p, group, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set cachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale cache.
netsh nap client add
Tilf?jer konfigurationen.
netsh advfirewall monitor help
Viser en liste over kommandoer.
netsh mbn connect
Opretter forbindelse til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall consec set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh ipsec static show
Viser detaljer om politikker og relaterede oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/group/show.htm

0.062

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows-7?

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Wozu den Windows Maus Zeiger, bzw. Cursor verstecken?

 /

Externe Festplatte Standby deaktivieren Win-10?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Windows 10 Explorer hat keine Statusleiste mit Datei-Information, warum?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /