NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / WLAN / SET / TRACING

netsh wlan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktiver sporing. / Windows Seven
netsh, wlan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/tracing.htm
0.061

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Probleme mit Windows 7, bei Farbeinsatz wird die Sortierspalte in weiß hervorgehoben?

 /