NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / WLAN / SET / TRACING

netsh wlan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktiver sporing. / Windows Seven
netsh, wlan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktivér eller deaktiver sporing. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/tracing.htm
0.156
15086

How can I set the Windows turn off timer / shut down (11 / 10 / 8.1 / 7)?

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

How does the exact CPU frequency query work on MS Windows OS?

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite' im Datei Explorer?

 /