NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / WLAN / SET / TRACING

netsh wlan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktiver sporing. / Windows Seven
netsh, wlan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktivér eller deaktiver sporing. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/tracing.htm
0.14
15086

Find out the Chrome browser version in Windows 10 32/64 bit!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

What is a CPU integrated graphics processor?

 /

What is a documents folder?

 /

If the network drive disappears after restart or update!

 /

Disable Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Customize Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /