NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ? Format: set rule group= | name= [type=dynamic|static] [profile=public|private|domain|any[,...] (standard=any)] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] new [name=] [profile=public|private|domain|any[,...]] [description=] [mode=transport|tunnel] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [action=requireinrequestout|requestinrequestout| requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication] [enable=yes|no] [type=dynamic|static] [localtunnelendpoint=any||] [remotetunnelendpoint=any||] [port1=0-65535|[,...]|any] [port2=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] [interfacetype=wiresless|lan|ras|any] [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256| computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]] [auth1psk=] [auth1ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1healthcert=yes|no] [auth1ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (standard=no)] [auth1ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (standard=no)] [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384| userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm| anonymous[,...]] [auth2ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth2ecdsap256ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [auth2ecdsap384ca=" [certmapping:yes|no] [catype:root|intermediate (standard=root)] | ..."] [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none] [qmsecmethods=authnoencap:+[valuemin]+[valuekb]| ah:+esp:-+[valuemin]+[valuekb] |default] [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (standard=no)] [applyauthz=yes|no (standard=no)] Kommentarer: - Angiv en ny parameterværdi på en identificeret regel. Kommandoen returnerer en fejl, hvis reglen ikke findes. Du kan oprette en regel ved hjælp af kommandoen add. - Værdier efter nøgleordet new opdateres i reglen. Hvis der ikke er nogen værdier, eller nøgleordet new mangler, foretages der ingen ændringer. - En gruppe af regler kan kun aktiveres eller deaktiveres. - Hvis flere regler opfylder kriterierne, opdateres alle de regler, der opfylder kriterierne. - Regelnavnet skal være entydigt og må ikke være "all". - Auth1 og auth2 kan være en kommasepareret liste med indstillinger. - Metoderne Computerpsk og computerntlm kan ikke angives sammen for auth1. - Computercert kan ikke angives med brugerlegitimationsoplysningerne for auth2. - Certsigning-indstillingerne ecdsap256 og ecdsap384 understøttes kun under Windows Vista SP1 og senere. - Qmsecmethods kan være en liste over forslag separeret med et ",". - For qmsecmethods, integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192| aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 og encryption=3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256. - Hvis aesgcm128, aesgcm192 eller aesgcm256 er angivet, skal det bruges for både ESP-integritet og kryptering. - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, sha256 understøttes kun under Windows Vista SP1 og senere. - Hvis qmsemethods er angivet til standardværdierne, vil qmpfs også blive angivet til standardværdien. - Qmpfs=mainmode bruger indstilling for PFS til udveksling af hovedtilstandsnøglen. - Brugen af DES, MD5 og DHGroup1 anbefales ikke. Disse kryptografiske algoritmer angives kun af hensyn til bagudkompatibilitet. - Tegnet " i et navn på et nøglecenter skal udskiftes med \' - For auth1ca og auth2ca skal navnet på et nøglecenter være foranstillet 'CN='. - catype kan bruges til at angive godkendelsestypen Certification - catype=root/intermediate - authnoencap understøttes under Windows 7 og senere. - authnoencap betyder, at computerne kun bruger godkendelse, og der bruges ikke pakkeindkapsling eller krypteringsalgoritmer til at beskytte efterfølgende udveksling af netværkspakker som en del af forbindelsen. - QMPFS og authnoencap kan ikke bruges samme i den samme regel. - AuthNoEncap skal angives sammen med mindst én AH- eller ESP-integritetspakke. - Når mode=tunnel, skal action være requireinrequireout, requireinclearout eller noauthentication. - requireinclearout er ikke gyldig, når mode=Transport. - applyauthz kan kun angives for tunneltilstandsregler. - exemptipsecprotectedconnections kan kun angives for tunneltilstandsregler. Hvis du angiver dette flag til "Yes", bliver ESP-trafikken undtaget fra tunnellen. AH-trafik bliver ikke undtaget fra tunnellen. - Port1, Port2 og Protocol kan kun angives, når mode=transport. - Valuemin (når den angives) for en qmsecmethod skal være 5-2880 minutter. Valuekb (når den angives) for en qmsecmethod skal være mellem 20480-2147483647 KB. Eksempler: Omdøb regel1 til regel2: netsh advfirewall consec set rule name="regel1" new name="regel2" Skift handling i en regel: netsh advfirewall consec set rule name="regel1" endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout Tilføj en regel med brugerdefinerede forslag i hurtigtilstand: netsh advfirewall consec set rule name="Brugerdefineret hurtigtilstand" new endpoint1=any endpoint2=any qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SET / RULE

netsh advfirewall consec set rule - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics set cmtracing
Aktiverer/deaktiverer logf?ring for forbindelsesstyring.
netsh interface ipv4 set winsservers
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/set/rule.htm
0.171
19559

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Was ist ein Router?

 /

Reset LG LED TV to factory settings?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Please! Do not read this unnecessary text!

 /

Ctrl+Alt+Delete when signing in on Windows 11 or 10!

 /

What does LED stand for?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

How to change keyboard speed, Windows 10 / 11 typing speed is slow?

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

What is an admin?

 /