NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » winsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set winsservers ? Format: set winsservers [name=] [source=]dhcp|static [[address=]|none] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på eller indekset for grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilden til konfigurering af WINS-servere for den angivne grænseflade. static: Angiver kilden til konfigurering af WINS-servere til lokal statisk konfiguration. address - En af følgende værdier: : En IP-adresse på en WINS-server. none: Rydder listen over WINS-servere. Kommentarer: Angiver WINS-serverkonfiguration til DHCP eller statisk tilstand. Kun når source er "static", er indstillingen "addr" også tilgængelig til konfigurering af en statisk liste over IP-adresser på WINS-servere for den angivne grænseflade. Eksempler: set winsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp set winsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / WINSSERVERS

netsh interface ipv4 set winsservers - Windows Seven - Kommandoer Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, winsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface httpstunnel show interfaces
Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh http show iplisten
Viser alle IP-adresser p? listen IP Listen.
netsh p2p group resolve
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
netsh dnsclient show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/winsservers.htm
0.14
19198

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

What is a quantum theory!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Windows 10/11 Taskmanager starten!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Gesendete Objekte Thunderbird Ordner (ändern, Einstellungen)?

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 11, 10, 8.1 und MS Server!

 /