NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » winsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set winsservers ? Format: set winsservers [name=] [source=]dhcp|static [[address=]|none] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på eller indekset for grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilden til konfigurering af WINS-servere for den angivne grænseflade. static: Angiver kilden til konfigurering af WINS-servere til lokal statisk konfiguration. address - En af følgende værdier: : En IP-adresse på en WINS-server. none: Rydder listen over WINS-servere. Kommentarer: Angiver WINS-serverkonfiguration til DHCP eller statisk tilstand. Kun når source er "static", er indstillingen "addr" også tilgængelig til konfigurering af en statisk liste over IP-adresser på WINS-servere for den angivne grænseflade. Eksempler: set winsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp set winsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / WINSSERVERS

netsh interface ipv4 set winsservers - Windows Seven - Kommandoer Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, winsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface httpstunnel show interfaces
Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh http show iplisten
Viser alle IP-adresser p? listen IP Listen.
netsh p2p group resolve
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
netsh dnsclient show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/winsservers.htm
0.14
19198

What is Rahnsoftware or Ransomware?

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10/11?

 /

Wie kann ich abfragen, ob meine x86 Anwendung gerade unter x64 läuft?

 /

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

Kann ich diese Schneekanone auch kommerziell nutzen und teilen?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Where can I find the classic file explorer for Windows 11?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Query startup programs via the command line or PowerShell!

 /