NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » winsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set winsservers ? Format: set winsservers [name=] [source=]dhcp|static [[address=]|none] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på eller indekset for grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilden til konfigurering af WINS-servere for den angivne grænseflade. static: Angiver kilden til konfigurering af WINS-servere til lokal statisk konfiguration. address - En af følgende værdier: : En IP-adresse på en WINS-server. none: Rydder listen over WINS-servere. Kommentarer: Angiver WINS-serverkonfiguration til DHCP eller statisk tilstand. Kun når source er "static", er indstillingen "addr" også tilgængelig til konfigurering af en statisk liste over IP-adresser på WINS-servere for den angivne grænseflade. Eksempler: set winsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp set winsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / WINSSERVERS

netsh interface ipv4 set winsservers - Windows Seven - Kommandoer Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, winsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface httpstunnel show interfaces
Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh http show iplisten
Viser alle IP-adresser p? listen IP Listen.
netsh p2p group resolve
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
netsh dnsclient show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/winsservers.htm
0.171
19198

Are there differences between iPhone pictures and smartphones picture comparison?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

What is a read-only file?

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Show your own drive icon in the Windows Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Wie liste ich Dateien in alle Unterverzeichnisse auf?

 /