NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: synchronize host - Synkroniserer en sky med en angivet vært. synchronize seed - Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE

netsh p2p pnrp cloud synchronize - Windows Seven - Kommandoer Synkroniserer en sky. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh advfirewall firewall add
Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser.
netsh ipsec static show rule
Viser oplysninger om regler.
netsh wlan show createalluserprofile
Viser, om alle har tilladelse til at oprette profiler for
netsh ipsec static
?ndringer til 'netsh ipsec static'-konteksten.
netsh wlan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize.htm
0.062

Warum schließt Windows-10 meine Programme beim Programmstart (DEP)?

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /