NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: synchronize host - Synkroniserer en sky med en angivet vært. synchronize seed - Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE

netsh p2p pnrp cloud synchronize - Windows Seven - Kommandoer Synkroniserer en sky. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh advfirewall firewall add
Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser.
netsh ipsec static show rule
Viser oplysninger om regler.
netsh wlan show createalluserprofile
Viser, om alle har tilladelse til at oprette profiler for
netsh ipsec static
?ndringer til 'netsh ipsec static'-konteksten.
netsh wlan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize.htm

0.062

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /