netsh ipsec static show rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show rule ? Format: rule [ name = ] | [ id = ] ] | [ all ] | [default] [ policy = ] [ [ type = ] (tunnel | tranport) ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om politikkens regler. Parametre: Tag Værdi name | id | all | default -Navnet på reglen, id'et, 'all' eller 'default'. policy -Navnet på politikken. type -Regeltypen er 'transport' eller 'tunnel'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: 1. Hvis 'all' er angivet, vises alle regler. 2. Hvis typen parameter er angivet, skal 'all' angives. Eksempler: 1. show rule all type=transport policy=Policy1 - viser alle transportreglerne for politikken Policy1. 2. show rule id=1 policy=Policy1 - viser den første regel i politikken. 3. show rule default policy=Policy1 - viser detaljerne for standardsvarreglen for Policy1.

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / RULE

netsh ipsec static show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om regler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om regler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/rule.htm
0.218
15733

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

USB Stick überprüfen bei Windows-7, wie geht das?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Windows 7 Auto-Updates deaktivieren, bzw. ausschalten?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /