NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show rule ? Format: rule [ name = ] | [ id = ] ] | [ all ] | [default] [ policy = ] [ [ type = ] (tunnel | tranport) ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om politikkens regler. Parametre: Tag Værdi name | id | all | default -Navnet på reglen, id'et, 'all' eller 'default'. policy -Navnet på politikken. type -Regeltypen er 'transport' eller 'tunnel'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: 1. Hvis 'all' er angivet, vises alle regler. 2. Hvis typen parameter er angivet, skal 'all' angives. Eksempler: 1. show rule all type=transport policy=Policy1 - viser alle transportreglerne for politikken Policy1. 2. show rule id=1 policy=Policy1 - viser den første regel i politikken. 3. show rule default policy=Policy1 - viser detaljerne for standardsvarreglen for Policy1.

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / RULE

netsh ipsec static show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om regler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om regler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/rule.htm
0.124
15733

Speicherort eines Programms / App in Windows-10/11 öffnen (Pfad, Ordner)?

 /

Receiving parcels or sending parcels with the DHL Packstation, no problem?

 /

What is an auto text?

 /

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

What is a RAM?

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

Was ist Bloatware?

 /

Create a new scan profile in order not to repeat settings!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /