NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show rule ? Format: rule [ name = ] | [ id = ] ] | [ all ] | [default] [ policy = ] [ [ type = ] (tunnel | tranport) ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om politikkens regler. Parametre: Tag Værdi name | id | all | default -Navnet på reglen, id'et, 'all' eller 'default'. policy -Navnet på politikken. type -Regeltypen er 'transport' eller 'tunnel'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: 1. Hvis 'all' er angivet, vises alle regler. 2. Hvis typen parameter er angivet, skal 'all' angives. Eksempler: 1. show rule all type=transport policy=Policy1 - viser alle transportreglerne for politikken Policy1. 2. show rule id=1 policy=Policy1 - viser den første regel i politikken. 3. show rule default policy=Policy1 - viser detaljerne for standardsvarreglen for Policy1.

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / RULE

netsh ipsec static show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om regler. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om regler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/rule.htm
0.171
15733

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in admin mode!

 /

Kann man die nicht komprimierbaren Dateien auch mit 7-Zip nicht komprimieren?!

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /

How to do a double-click?

 /

What is Drop and Drag?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Wie bei Google als Entwickler registrieren (Account,Konto,erstellen)?

 /