NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » hash

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set hash ? set hash [ oid = ] oid Angiver den hashalgoritme, der bruges på destinationscomputeren. Du kan hente oid'et ved hjælp af kommandoen "show hashes". oid - Angiver oid'et for hashalgoritmen. Du kan kun angive ét oid. (Obligatorisk) Eksempel: set hash oid = "1.2.840.113549.1.1.5"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / HASH

netsh nap client set hash - Windows Seven - Kommandoer Angiver hashkonfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, hash, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras aaaa set ipsecpolicy
Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/hash.htm

0.077

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete)?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

File and Files?

 /