NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » ipaddresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipaddresses ? Format: show ipaddresses [[name=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi name - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænsefladen. Dette er standarden, når der er angivet en grænseflade. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv4-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / IPADDRESSES

netsh interface ipv4 show ipaddresses - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, ipaddresses, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/ipaddresses.htm
0.28
17611

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Search for the best Image Comparison tools for Windows 10! 

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

What is a function?

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /