NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » ipaddresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipaddresses ? Format: show ipaddresses [[name=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi name - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænsefladen. Dette er standarden, når der er angivet en grænseflade. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv4-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / IPADDRESSES

netsh interface ipv4 show ipaddresses - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, ipaddresses, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/ipaddresses.htm
0.452
17611

Temporarily deactivate Microsoft Security Essentials!

 /

Does the directory print work excluding problems in Windows 11?

 /

Should I erase the data safely on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Classic desktop clock for Microsoft 11, 10, ... Windows OS with various settings!

 /

Quickly create local user accounts in Windows 11?

 /

Externe Festplatte mit Windows formatiert, kann ich trotzdem sicher löschen?

 /

Unterschied zwischen Deaktivierung des WLAN- und Flugzeugmodus?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Erstellen von Rechner Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

Highlight active address bar in all Explorer windows on MS Windows!

 /