netsh interface ipv6 set teredo - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ? Format: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] [[servervirtualip=]|default] Parametre: Navn Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Spring over administreret netværksregistrering. server: Aktiver Teredo-tjenesten. default: Standardtilstand er klient. servername - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren. refreshinterval - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). servervirtualip - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP. Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en Teredo-klient. Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden. Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på server-SKU'er. Eksempler: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows Seven - Kommandoer Angiver Teredo-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wcn enroll
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
netsh ras set type
Angiver computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver Teredo-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.265
16039

Warum fährt Windows 7 automatisch in den Standbymodus, kann man es deaktivieren oder ausschalten

 /

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Turn off (uninstall)?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Der virtuelle Zeigerstab für Desktop Präsentationen unter Windows! 

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Was ist Festplattenverwaltung?

 /