NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Format: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows Seven - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic show qmsas
Viser sikkerhedstilknytninger for hurtigtilstand fra SPD.
netsh winsock show autotuning
Viser, om automatisk justering af Winsock-afsendelse er aktiveret.
netsh interface teredo set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh wfp show boottimepolicy
Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
netsh trace correlate
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm

0.093

Ordner-Gruppierung deaktivieren in Windows 8, 8.1 und Win 10?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows-10 ändern?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Win-7 nutzt angeblich auch die Grafikkarte, um irgendwelche Prozesse zwischenzuspeichern?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /