NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set csp - Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester. set enforcement - Angiver konfiguration af gennemtving. set hash - Angiver hashkonfigurationen. set server - Angiver konfiguration af server, der er tillid til. set tracing - Angiver sporingskonfigurationen. set userinterface - Angiver konfiguration af brugergrænsefladen.

NETSH / NAP / CLIENT / SET

netsh nap client set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6to4-relayoplysningerne.
netsh ras diagnostics set securityeventlog
Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog.
netsh interface ipv4 show config
Viser IP-adresser og flere oplysninger.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp diagnostics
?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set.htm

0.077

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /