NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » userinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set userinterface ? set userinterface [ [ title = ] title [ text = ] text [ image = ] image ] Angiver brugergrænsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller flere parametre. title - Angiver den titel, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). image - Angiver det billede, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). Eksempel: set userinterface title = "Virksomhed" text = "Beskytter din computer" image = "c:\Logo.jpg"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / USERINTERFACE

netsh nap client set userinterface - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, userinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/userinterface.htm
0.233
18561

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 10, ...?

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /