NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » userinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set userinterface ? set userinterface [ [ title = ] title [ text = ] text [ image = ] image ] Angiver brugergrænsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller flere parametre. title - Angiver den titel, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). image - Angiver det billede, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). Eksempel: set userinterface title = "Virksomhed" text = "Beskytter din computer" image = "c:\Logo.jpg"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / USERINTERFACE

netsh nap client set userinterface - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, userinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/userinterface.htm

0.077

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Per Tastenkürzel Texte einfügen und Befehle starten kann so einfach sein!

 /

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

Stars as traces On the desktop!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /