NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » userinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set userinterface ? set userinterface [ [ title = ] title [ text = ] text [ image = ] image ] Angiver brugergrænsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller flere parametre. title - Angiver den titel, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). image - Angiver det billede, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). Eksempel: set userinterface title = "Virksomhed" text = "Beskytter din computer" image = "c:\Logo.jpg"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / USERINTERFACE

netsh nap client set userinterface - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, userinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/userinterface.htm
0.14
18561

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Can I deactivate the new Windows 11 Explorer context menu?

 /

How to customize the Windows 11 Smart Screen?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Problems with Remote Desktop under MS Windows 11, 10, ...!

 /

Check whether Windows 11 is activated, status!

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen?

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Nadeldrucker, Laserdrucker, und sonstige unter Windows 10/11!

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /