NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » set » userinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client set userinterface ? set userinterface [ [ title = ] title [ text = ] text [ image = ] image ] Angiver brugergrænsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller flere parametre. title - Angiver den titel, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). image - Angiver det billede, der vises i brugergrænsefladen (valgfri). Eksempel: set userinterface title = "Virksomhed" text = "Beskytter din computer" image = "c:\Logo.jpg"

NETSH / NAP / CLIENT / SET / USERINTERFACE

netsh nap client set userinterface - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, nap, client, set, userinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter add filter
Tilf?jer et RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show addresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
netsh ras set conf
Angiver serverens konfigurationstilstand.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/set/userinterface.htm
0.171
18561

Do SSD hard drives make noises?

 /

Difference between plotter and printer?

 /

Shrink images in batch processing, it can be that easy!

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

Can I upgrade my Windows 7, 8.1 to Windows 11 for free?

 /

How to disable some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Free writing Program or APP for Windows 10 and 11!

 /

Was ist der Unterschied zwischen Float und Double?

 /

Help I can't find duplicate pictures from my iPhone according to the instructions, why?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /