NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » addresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show addresses ? Format: show addresses [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv6-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESSES

netsh interface ipv6 show addresses - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, addresses, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/addresses.htm
0.202
17181

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Per Befehlszeile das Icons-Layout mit Datum und Zeit -Format speichern!

 /

So drucken Sie den Inhalt eines Ordners in Windows 10 aus!

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

What is the difference between a directory and a folder?

 /

How do I get Big Insects on my Windows 11, 10, ... etc. desktop?

 /

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?

 /

In der Verzeichnisstruktur, Navigationsbereich den aktuellen Ordner markieren?

 /