netsh » interface » ipv6 » show » addresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show addresses ? Format: show addresses [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv6-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESSES


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser de aktuelle IP-adresser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/addresses.htm
0.093
17181
Install Windows 11 on a standard hard drive? Capital letter first word and capital letter all words? If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message! Can I restart windows programs or processes with ProcessKO? Windows 11 Fragen und Antworten! Why does the YES button not appear in "Start administrative mode"? What kind of keys can I use to install / activate Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? For what four different duration of Benschmarks? What kind of keys can I use to install / activate Windows 11?(0)