NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.093

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /