NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh ras set client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet p den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udfres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.28
18959

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search 8.1 and 10!

 /

Force update at local group policy changes in Windows 8.1, 10, ...!

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Zeichenfolge ersetzen fr Unicode in c++ Visual Studio!

 /

Systemkomponenten auslesen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /