NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.109

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Can I login to windows 10 excluding live id (local account)?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Can I delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /