NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.14
18959

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

What does the smart screen do under Windows, what for, why?

 /

The watermark on the photo is difficult to see?

 /

WHQL certified?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 11 / 10 / 8.1!

 /

Platzieren Sie den Papierkorb im Startmenü von Windows 11 und 10!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

What is a strong password?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

How can I keep a backup of my notes?

 /