NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.14
18959

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Warum sollte man den alten Computermonitor tauschen / aktualisieren?

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Disable Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

Spalten und Möglichkeiten in Q-Dir dem Explorer für Windows!

 /

What is market failure?

 /