NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm
0.077

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Probleme beim Löschen und Auflisten im Netzwerk und NTFS, Linux, Samba Laufwerken?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /