NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio » delete » bindingfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio delete bindingfilter ? Format: delete bindingfilter [npi=] [client=] [provider=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi npi - NPI-guid eller navn. client - Klient-guid eller navn. provider - Udbyder-guid eller navn. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste start. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Sletter et nyt bindingsfilter.

NETSH / NETIO / DELETE / BINDINGFILTER

netsh netio delete bindingfilter - Windows Seven - Kommandoer Sletter et bindingsfilter. / Windows Seven
netsh, netio, delete, bindingfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group database show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh nap reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show hostedcache
Viser placeringen af cachen p? v?rtssystemet.
netsh nap client export
Eksporterer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall monitor show qmsa
Viser SA'er i hurtigtilstand.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio/delete/bindingfilter.htm

0.078

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Programm womit man JPG in PDF verwandeln kann!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar, How-To?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /