NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio » delete » bindingfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio delete bindingfilter ? Format: delete bindingfilter [npi=] [client=] [provider=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi npi - NPI-guid eller navn. client - Klient-guid eller navn. provider - Udbyder-guid eller navn. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste start. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Sletter et nyt bindingsfilter.

NETSH / NETIO / DELETE / BINDINGFILTER

netsh netio delete bindingfilter - Windows Seven - Kommandoer Sletter et bindingsfilter. / Windows Seven
netsh, netio, delete, bindingfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group database show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient delete dnsservers
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh nap reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh branchcache show hostedcache
Viser placeringen af cachen p? v?rtssystemet.
netsh nap client export
Eksporterer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall monitor show qmsa
Viser SA'er i hurtigtilstand.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio/delete/bindingfilter.htm
0.108

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /