NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm
0.155
14984

Difference between favorites and bookmarks?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

This might take a few minutes on Windows 11!

 /

Can I let it snow on the Windows 11 desktop and continue to use it?

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

Modify directory Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

DirectX 12 doesn't work on my Windows 11, why?

 /

Computername, Arbeitsgruppe und Netzwerk-ID an meinem Windows-8.1 / 10 PC ändern!

 /

The folder size settings are grayed out what am I doing wrong?

 /

Pages in Internet Explorer mode in Edge on Windows 11!

 /