NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm
0.14
14984

Where are the system fonts in Windows 11?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

 /

Can I modify the Windows 11 Smart Screen?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

What are access rights?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

The effective hibernation blocker always starts Turn offd, why?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Difference between picture and photo (photo)?

 /