NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm
0.062

Various program / tool requests for Windows!

 /

Ist der Download von FireFox auf firefox.de die offizielle Downloadadresse?

 /

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Hilfe, in Windows 8 (8.1, 10) werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /