NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm
0.249
14984

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Can I zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Windows Programm startet immer als Administrator? (Admin Modus)

 /

Alt drag window function, drag, move, resize on Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is Full HD?

 /