NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no Parametre: Navn Værdi mode - En af følgende værdier: yes: Aktiverer sporing af mobilbredbånd. no: Deaktiverer sporing af mobilbredbånd. Kommentarer: Hvis indstillingen er aktiveret, samles og gemmes sporingsloggene for mobilbredbånd i sporingsfilerne. Parameteren mode skal angives. Hvis mode er angivet til at være deaktiveret, standses sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / MBN / SET / TRACING

netsh mbn set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktivér eller deaktivér sporing. / Windows Seven
netsh, mbn, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall mainmode set
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show interfaces
Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.
netsh advfirewall consec add
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/set/tracing.htm

0.062

Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren?

 /

Kann ich den Win-7 Release Kandidaten für immer nutzten?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das automatische Ausklappen des Verzeichnisbaumes in MS-Explorer deaktivieren?

 /

Wie kann Textfeldauswahl für Einzel-Hotkey (Tastenkombination) erstellen?

 /