netsh netio - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm
0.187
13444

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

CPU frequency in Windows 10 does not fluctuate, why?

 /

The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10!

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

FullDuplex Verbindungen, Übertragungsrate und Geschwindigkeit?

 /

Speichern und Wiederherstellen der Wi-Fi-Einstellungen in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

The created file can not be compressed!

 /