NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm
0.171
13444

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Change the orientation of the desktop clock to left?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Office is being updated. Please wait a short time. Crash and error message!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Where and when can you download Windows-11?

 /

Enable standard desktop icons under Windows 11 or 10!

 /

Help is missing AutoPlay on Windows 11, why?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 / 10 can I reset font to default?

 /

Excel cells in the table are merged, can you separate them again?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 11/10 Explorer!

 /