NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm

0.062

Was ist TMC bei einem Autoradio?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regetit?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /