NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm
0.14
13444

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

Was sind Audiogeräte?

 /

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

 /

Do SSD hard drives make noises?

 /

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1 und 10!

 /

Turn off explorer auto expand in windows 8.1 / 10, can I ?

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10 and 11!

 /

Was ist Full-HD?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Corona KO is a little 3D time game for Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /