NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » netio

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh netio ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NETIO

netsh netio - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows Seven
netsh, netio, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh netio'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/netio.htm
0.296
13444

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

Windows 10, 8.1, ... legally download ISOs?

 /

Was ist ein Befehl?

 /

Hiding the Mouse Cursor: Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

Eine WLAN-Leiche bei der Fritz-Box löschen!

 /

Ähnliche oder identische Bilder finden unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /