NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. flush - Rydder cacheposter. help - Viser en liste over kommandoer. repair - Starter søgning efter og reparation af opdelinger. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser oplysninger. start - Starter en sky. synchronize - Synkroniserer en sky. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD

netsh p2p pnrp cloud - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 uninstall
Fjern IP-protokollen.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud.htm

0.093

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /