NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set pnrpmode - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP mode. set seed - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows Seven - Kommandoer Indstiller konfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras set wanports
Angiver indstillingerne for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm
0.265
15651

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Mit PowerShell das Windows 10 Startmenü laden und speichern!

 /

To properly print the contents of a directory in Windows 10!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Registrieren Sie * .qdr für den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /