NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv4 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh branchcache set publicationcachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete server
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show firewall
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen.
netsh mbn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/compartment.htm
0.202
18674

Was ist Malware/Win32 oder Trojan.Win32?

 /

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Show folder structure in alphabetical order and print?

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query in Windows 11, 10, ..!

 /

Don't Sleep works in MS Windows 11!

 /

What is the Windows Flip 3D?

 /

Does Don't Sleep customize the power saving options on the system?

 /

Can I also install Win 11 on the same PC with Windows 10?

 /

Striking in neon color with date and time on Windows 11, 10, ... MS OS!

 /

Where is the Note-Pad in Windows 10 or 11, can I open the Pad?

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 11 or 10?

 /