NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv4 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh branchcache set publicationcachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete server
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show firewall
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen.
netsh mbn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/compartment.htm
0.171
18674

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

What is triangles per second for an indication?

 /

Local Security Policy in Windows 10/11!

 /

Windows 11/10: Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Windows 10 / 11 goes to sleep too early!

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, can I?

 /