NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv4 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh branchcache set publicationcachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete server
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show firewall
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen.
netsh mbn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/compartment.htm
0.062

What is a Windows document?

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Klappt die PDF Vorschau in Windows 7?

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /