NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » p2p » pnrp » cloud » repair

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ? Format: repair [cloud=] Parametre: cloud - Den sky, der skal starte søgning efter og reparation af opdelinger. Kommentarer: Starter en søgning efter opdelinger og om nødvendigt en reparation. Eksempler: repair Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / REPAIR

netsh p2p pnrp cloud repair - Windows Seven - Kommandoer Starter s?gning efter og reparation af opdelinger. / Windows Seven
netsh, p2p, pnrp, cloud, repair, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap show
Viser oplysninger.
netsh rpc add
Opretter en liste over tilf?jede undernet
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Tilf?jer en pr?fikspolitik.
netsh ras diagnostics show logs
Viser alle logfiler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/p2p/pnrp/cloud/repair.htm
0.046

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /