NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » logs

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ? show logs [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser alle logfiler. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten i en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filnavne og e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationer. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationer. hours - vis kun poster i logfilen for dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en tidsperiode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / LOGS

netsh ras diagnostics show logs - Windows Seven - Kommandoer Viser alle logfiler. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, logs, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact import
Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh nap client set tracing
Angiver sporingskonfigurationen.
netsh branchcache flush
Rydder indholdet af den lokale cache.
netsh namespace show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser alle logfiler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/logs.htm
0.14
15534

Ist der Einsatz von 32-Bit-Programmen unter Windows 11 x64 möglich?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 11?

 /

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Als Administrator hängende Programme und APPs in den Griff bekommen!

 /

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

In Windows 10 den integrierten PDF Drucker Treiber installieren!

 /

Wordpad for the Windows 11 Start menu!

 /

Can I adjust the power plan under Windows 11?

 /

Directory and Folder Printing under Windows 11/ 10 / 8.1 / 7!

 /