netsh ras diagnostics show logs - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » logs

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ? show logs [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser alle logfiler. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten i en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filnavne og e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationer. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationer. hours - vis kun poster i logfilen for dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en tidsperiode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / LOGS

netsh ras diagnostics show logs - Windows Seven - Kommandoer Viser alle logfiler. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, logs, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact import
Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh nap client set tracing
Angiver sporingskonfigurationen.
netsh branchcache flush
Rydder indholdet af den lokale cache.
netsh namespace show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Viser alle logfiler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/logs.htm
0.14
15534

Quad-Explorer mehrere Einstellungen für Windows 10, 8.1, ...!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in admin mode?

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Auswählen oder anpassen des Energie-Plans in Windows 10!

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Haupt-Lautstärkeregelung über Mausrad in der Taskleiste Windows 10, 8.1, ...!

 /