netsh ras diagnostics show logs - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » logs

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ? show logs [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser alle logfiler. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten i en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filnavne og e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationer. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationer. hours - vis kun poster i logfilen for dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en tidsperiode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / LOGS

netsh ras diagnostics show logs - Windows Seven - Kommandoer Viser alle logfiler. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, logs, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact import
Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh nap client set tracing
Angiver sporingskonfigurationen.
netsh branchcache flush
Rydder indholdet af den lokale cache.
netsh namespace show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser alle logfiler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/logs.htm
0.171
15534

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Ich habe aus Versehen die Desktop Notizen geschlossen, was kann ich machen?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Die Digitale Windows Uhr kann auch dezent am Desktop erscheinen!

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /