NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows Seven - Kommandoer Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows Seven
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
netsh wfp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh set machine
Angiver den aktuelle computer, der skal arbejdes p?.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras show conf
Viser serverens konfigurationstilstand.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/show/settings.htm

0.077

Erstellen und verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /