NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ? Format: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametre: Navn Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer ISATAP-tjenesten. Der oprettes ingen ISATAP-grænseflader. enabled: Aktiverer ISATAP-tjenesten. Konfigurer et link med en lokal adresse på de enkelte ISATAP-grænseflader . Der kan tildeles flere adresser til en ISATAP-grænseflade af ISATAP-serveren. default: Forsøger at oprette forbindelse til ISATAP-serveren. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, konfigureres der ingen adresser på ISATAP-grænsefladen. Kommentarer: Angiver ISATAP-tilstanden. Eksempler: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver ISATAP-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm
0.077

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Wie kann ich rechts der Adressleiste und des Pulldown-Menüs den HD-Schnellzugriff abschalten?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Canonical Link, oder Kanonischer Link?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Aktivieren der Auto Backup Funktion in QuickTextPaste (wofür)!

 /