NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ? Format: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametre: Navn Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer ISATAP-tjenesten. Der oprettes ingen ISATAP-grænseflader. enabled: Aktiverer ISATAP-tjenesten. Konfigurer et link med en lokal adresse på de enkelte ISATAP-grænseflader . Der kan tildeles flere adresser til en ISATAP-grænseflade af ISATAP-serveren. default: Forsøger at oprette forbindelse til ISATAP-serveren. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, konfigureres der ingen adresser på ISATAP-grænsefladen. Kommentarer: Angiver ISATAP-tilstanden. Eksempler: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver ISATAP-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver ISATAP-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm
0.171
17182

What is a cmd.exe?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

What is phishing?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Directory expression Treelist directory structure!

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Zwei getrennte Ordner vergleichen, Einer ist der SYSTEM-Schriftartenordner?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Windows 10 activation slui 4 not working via phone system!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /