NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mainmode ? Format: show mainmode [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af hovedtilstand for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Viser de aktuelle oplysningerne om hovedtilstanden for den offentlige profil: netsh advfirewall monitor show mainmode rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / MAINMODE

netsh advfirewall monitor show mainmode - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter nabocachen.
netsh ras ip add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh interface ipv4 show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 install
Installer IP-protokollen.
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/mainmode.htm
0.218
21315

Can I Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Scanning with WinScan2PDF under Windows 11 is possible!

 /

Can I use the desktop pixel query application on Windows 11?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 / 11 (remove, delete)?

 /

Hilfe, der PDF Drucker auf Windows 11, 10 ist nicht mehr verfügbar!

 /

Difference download or just view pictures?

 /

Funktioniert die Alternative Eingabeaufforderung unter Windows 11?

 /

Difference between admin and system admin under Windows?

 /

Force Windows Time Format in the Desktop Clock!

 /

Sicherheit auf einen Blick ab 2021 in Windows 10 und 11  Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

Warum befinden sich Dateien in der bei Neustart Löschen Liste auf Windows 11/10?

 /

Microsoft Surface Pro sound card defective, what can I do?

 /