NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mainmode ? Format: show mainmode [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af hovedtilstand for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Viser de aktuelle oplysningerne om hovedtilstanden for den offentlige profil: netsh advfirewall monitor show mainmode rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / MAINMODE

netsh advfirewall monitor show mainmode - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter nabocachen.
netsh ras ip add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh interface ipv4 show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 install
Installer IP-protokollen.
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/mainmode.htm
0.046

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

Was macht Reboot sofort einleiten im File Unlocker?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /