NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add range - Føjer et område til den statiske IP-adressegruppe.

NETSH / RAS / IP / ADD

netsh ras ip add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, ip, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh http delete timeout
Sletter en global timeoutv?rdi.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/add.htm
0.062

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Standby oder Schlafmodus unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /