NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add range - Føjer et område til den statiske IP-adressegruppe.

NETSH / RAS / IP / ADD

netsh ras ip add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, ip, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
netsh interface ipv4 set compartment
?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
netsh interface httpstunnel add interface
Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh http delete timeout
Sletter en global timeoutv?rdi.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/add.htm
0.077

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /

Tastaturverzögerung beim Schreiben unter Windows, wie einstellen?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /