NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip add range ? add range [from = ] fra [to = ] til Tilføjer et område til den statiske IP-adressegruppe, som Remote Access-serveren bruger. from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x' to - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows Seven - Kommandoer F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe. / Windows Seven
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics set tracefacilities
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.
netsh interface ipv4 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh http show urlacl
Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/add/range.htm

0.093

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /