NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » add » range

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip add range ? add range [from = ] fra [to = ] til Tilføjer et område til den statiske IP-adressegruppe, som Remote Access-serveren bruger. from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x' to - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'

NETSH / RAS / IP / ADD / RANGE

netsh ras ip add range - Windows Seven - Kommandoer F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe. / Windows Seven
netsh, ras, ip, add, range, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics set tracefacilities
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.
netsh interface ipv4 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh http show urlacl
Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/add/range.htm

0.046

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave!

 /

Fehlerbehebung, Reparatur, oder Wiederherstellung von Windows 8 / 8.1 

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /