NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv4 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh ras diagnostics set modemtracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm
0.218
19143

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Diese Webseite enthält Zeichen aus erweiterten Zeichensätzen?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Perfect Edit of the RGB Value in the famous Windows Color Picker / Palette!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /