NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv4 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh ras diagnostics set modemtracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm
0.155
19143

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Der Zufallszahlenalgorithmus ist um ein Vielfaches schneller als c ++ rand, warum?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

 /

Start Windows 10/11 Task Manager!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Server!

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Are there problems with certain image formats when reading the images?

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 11/10, x64 vs x32!

 /