netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE


Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm
0.062
19143

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

What are the system requirements for Windows 11?

How do I customize the font size in Windows 11?

A new and clean installation of Windows 11!

Download and test Windows, examples?(0)