NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv4 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh ras diagnostics set modemtracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm

0.093

How to change the Windows 8 / 8.1 indexing options (advanced searching)?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /