NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv4 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh ras diagnostics set modemtracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser poster i destinationscachen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm
0.203
19143

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Im Datei Explorer schneller eine oder mehr Ebenen nach oben navigieren!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Uhr Sekundenzeiger am Windows 10, 8.1, 7 Desktop!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /

Activate offline files in Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1, 10 (Zurücksetzen)!

 /

Where did my downloads go on Windows 10!

 /

What is a paper size?

 /