netsh ras diagnostics set modemtracing - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » modemtracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ? set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. state - modemmets sporingstilstand ENABLED - Aktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem. DISABLED - Deaktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / MODEMTRACING

netsh ras diagnostics set modemtracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, modemtracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set batch
Angiver batch-opdateringstilstanden.
netsh wlan set blockednetworks
Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
Redigerer en hurtigtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/modemtracing.htm
0.171
25168

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Test the PC for several hours!

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Die praktischen Kurznotizen auf dem Windows-Desktop ist immer im Vordergrund!

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

How do I customize the logon screen background from Windows 10?

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /