NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » modemtracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ? set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. state - modemmets sporingstilstand ENABLED - Aktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem. DISABLED - Deaktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser, der bruger et modem.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / MODEMTRACING

netsh ras diagnostics set modemtracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, modemtracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set batch
Angiver batch-opdateringstilstanden.
netsh wlan set blockednetworks
Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
Redigerer en hurtigtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/modemtracing.htm
0.061

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /