NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set cmtracing - Aktiverer/deaktiverer logføring for forbindelsesstyring. set loglevel - Angiver det globale logføringsniveau for RRAS. set modemtracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. set rastracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set securityeventlog - Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. set tracefacilities - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET

netsh ras diagnostics set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete rule
Sletter en regel og tilknyttede filtre fra SPD.
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set.htm
0.249
16000

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Kann man das Drucken in Farbe bei Windows 10 auch testen?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Can I turn off in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

Windows Defender zeigt beim Downloaden Virus an und löscht es!

 /

Verwenden Sie die Schriftarten, ohne die Schriftart unter Windows 10, 8.1 zu installieren!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /