netsh ras diagnostics set - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set cmtracing - Aktiverer/deaktiverer logføring for forbindelsesstyring. set loglevel - Angiver det globale logføringsniveau for RRAS. set modemtracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse. set rastracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent. set securityeventlog - Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. set tracefacilities - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET

netsh ras diagnostics set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete rule
Sletter en regel og tilknyttede filtre fra SPD.
netsh winhttp set
Konfigurerer WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh trace stop
Standser sporing.
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh rpc filter delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set.htm
0.186
16000

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Updates anzeigen oder deinstallieren in Windows 8.1 / 10!

 /

Farbschema für Win7 Aero einstellen?

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

Windows-10 tool to customize the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren?

 /

Output path (excluding the file name) as a separate column!

 /

Der Remote Desktop Port bei Windows?

 /

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10 über Gruppenrichtlinien!

 /