netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Format: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv6-port, der skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp show global
Viser globale TCP-parametre.
netsh wfp capture stop
Standser en interaktiv capturesession.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.
netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh ras show client
Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.249
24324

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /

What is USB (interface)?

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

What is a windows console?

 /

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /